Güz Atölyesi-1: “Bilimsel Nesnelliği Toplumun Aynasında Yeniden Seyretmek: Pandemi Üzerine Mülahazalar”

1022
Bilimsel Nesnelliği Toplumun Aynasında Yeniden Seyretmek: Pandemi Üzerine Mülahazalar
6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve 6 hafta sürecek bu atölye kapsamında, ilk üç hafta boyunca “bilimsel kesinlik” ve “nesnellik” kavramlarını tartışmaya açacak, bunun için de bilim felsefesinin bilimi idealize edilmiş bir uğraş olarak gören filozoflarının temel metinlerine odaklanacağız. Toplumsal üretim koşullarından boşanmış olarak tasvir edilen bu bilim imgesi, ikinci üç haftaya yayacağımız metinler sayesinde kırılmaya uğrayacak, bilimin de diğer bütün beşeri uğraşılar gibi kendi ilgileri olan belli bir kamusallıktan siyasi olarak beslendiği gösterilecektir.
Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül Pazar, Saat:21:00
Atölye Yürütücüsü
Emrah GÜNOK