BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Hegemonya Kavramı ve Metodoloji

815

Marksizm içindeki ideoloji ve politika tartışmalarında önemli yer tutan hegemonya kavramı, Antonio Gramsci tarafından geliştirildiği hâliyle Marksizm’in metodolojsine ve pratiğine önemli katkılarda bulunmuştur. Kavramın pek çok farklı yorumu ve etrafında dönen tartışmalar kavramı sosyal bilimler açısından üzerinden atlanamaz bir konu hâline getirmiştir. Bu atölyede hegemonyanın köklerinden başlayarak, nasıl bir evrim geçirdiği ve bunun metodoloji açısından nasıl katkılar sunabileceği tartışılacaktır. 

CAN IRMAK ÖZINANIR
Atölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri:
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken, 7 Şubat 2017 tarihinde barış bildirisi imzacısı olduğum için KHK ile ihraç edildim. İhraç edildikten sonra Ankara Dayanışma Akademisi ve Sokak Akademisi içinde yer aldım. Off-University’de bir araştırmanın parçası oldum. Hâlen doktora tezimi yazıyorum.


Online KayıtOnline Kayıt


BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri:

Hegemonya Kavramı ve Metodoloji

CAN IRMAK ÖZINANIR

25 Ekim 2023’den itibaren 6 hafta – 12 saat
Çarşamba Saat 16:00-18:00 – çevirimiçi