Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat

962

Atölyenin amacı

“Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat” isimli atölye çalışmasında, Covid-19 Pandemisinin, akıl ve ruh sağlığımıza, ekolojik sisteme ve gıdalarımız üzerine etkilerini, yarattığı etik sorunları, konunun uzmanları ile konuşup tartışacağız. Tarihe kısa bir yolculuk yapıp geçmişte yaşanmış salgın hastalıklara daha yakından bakacak, geçmişte ve günümüzde bu salgınların ortaya çıkışına ilişkin safsata ve komplo teorileri üzerinde duracağız.

Atölye yürütücüsü

Hafize Öztürk Türkmen