SAĞLIK, BESLENME, BAĞIŞIKLIK

431

Seminerin Konusu: Fonksiyonel tıp doktoru Amy Myers, Türkçede de yayınlanan
kitabında, bağışıklık sisteminin kişinin kendi dokularına savaş açmasıyla açıklanan
otoimmün sistem hastalıklarının adeta çağımızın salgını olduğunu ileri sürüyor ve
otoimmün sistem hastalıkları olan veya bu hastalıklara yatkınlık gösterenlere, başta
beslenme olmak üzere yaşam tarzı ve koşullarına dikkat ederek iyileşmenin veya
hastalığı geriletmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bağışıklık sisteminden kaynaklı
hastalıkların çaresinin, konvansiyonel tıbbın benimsediği şekilde bağışıklık sisteminin
baskılanmasıyla değil, tam tersine bağışıklık sisteminin rahatlatılması ve
güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu ileri süren yazarın kitabı ekseninde yürütülecek
konferansta, sağlığın korunması için beslenme, yaşam tarzı ve koşulları konusunda
tıp camiasındaki güncel tartışmalar ele alınacaktır.

08 Aralık 2019 Pazar günü Saat:17.00-19.00

Konuşmacılar:

Dr. Çiğdem Suner (Hekim)

Doç. Dr. Leyla Şimşek Rathke (Sosyal bilimci)