Teknolojik Çağ’da Pandemi

1184

Atölyenin Amacı
İnsanın ekosistemdeki yerine evrimsel ve kültürel geçmişi üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşımla bakmak ve COVID-19 Pandemisi sürecinde yaşananları bu bakış açısı ile tartışmaya açmaktır.

Atölye Yürütücüleri
Filiz Arıöz
Duygu Abbasoğlu