Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokrasinin Gelişim Sürecinde Kurumların Rolü (Erken Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze)

532

Atölyenin amacı

Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemiyle başlayan ve günümüze değin yerleşmeye çalışan demokrasi kültürünün eksik ve aksak ilerleyişinde kurumların rolünün ayrıca bu kurumların yaşanmakta olan pandemi krizindeki tutumlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Medya, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yargı kurumları ve darbeler, Yönetim merkezi olarak Ankara’nın tarihsel dönüşümü, Uluslararası ilişkilerde Sovyetler Birliği ile kurulan ticari ilişkilerin ekonomik kurumlara etkisi gibi alanlarda uzman konuklar ile demokrasinin gelişmesindeki rolleri tartışılacaktır.

Atölye yürütücüsü

Cihan Yapıştıran