Eleştirel Pedagoji Kitapları Analizi

1146

Bu atölyede eleştirel pedagojiyle ilgili temel bazı kitapların analizinden hareketler katılımcılarda bir eleştirel pedagoji nosyonu oluşturulmaya çalışılacak ve Türkiye’nin eğitim sorunlarının çözümünde bu nosyonun nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır.

Atölyenin Amaçları: Eleştirel Pedagojiye dair Türkçeye çevrilen kitapların analizi üzerinden bu alana dair temel kavram, metodoloji ve tartışmaları öğrenmek ve Türkiye’nin eğitim sorunlarının nasıl çözülebileceğine dair bir eleştirel yaklaşım geliştirmek.

Atölye Yürütücüsü: Kemal İnal (Özgeçmişi)


Online KayıtAtölye Başlama Tarihi ve Süresi: 4 Nisan’dan başlayarak 8 Hafta (4, 18, 25 Nisan, 2,9,16,23 ve 30 Mayıs (16 saat) Perşembe Saat 21:00-23:00 arası – çevrimiçi