Selim Temo Ergül

Selim Temo Ergül, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Etnoloji bölümünde tamamladıktan sonra Türk Şiirinde Taşra başlıklı doktora tezini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden almıştır. Kürt...

Aslı Telli

Doçent Doktor Aslı Telli, doktora tezini çağdaş şehirlerin, kentsel alanların ve dijital uzaman değişen doğasına dair yazdi; European Graduate School (Sass-Fee, Isviçre) ve Appalachian...

Ülkü Güney

Münih’te Sosyal Pedagoji eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar mülteci kamplarında sosyal çalışmacı olarak görev yaptı. Daha sonra Hamburg Üniversitesinde Sosyoloji okudu ve ayni üniversitede...

Simten Coşar

Feminist siyaset bilimci. Doktora, Siyaset Bilimi, Bilkent Üniversitesi; Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi, Bilkent Üniversitesi; Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. 2007-2021...

Seçkin Özsoy

Seçkin Özsoy, lisans ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tamamladı. Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında 2002 yılında doktora derecesini alan yazar, aynı...

Ramazan Kurt

Yeditepe Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı’na başladı, fakat mezun olmadı. Yeditepe Üniversitesi Felsefe...

Özlem Köseoğlu Örnek

Hacette Üniversitesi Hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra bir yıldan fazla İngiltere’de çalıştı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora...

Nermin Biter

Yüksek Lisans ve Doktorasını Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji-Zooloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Tez konuları sırasıyla omurgasızların nörobiyolojisi ve herbisitlerin karasal omurgasızlardaki etkileri hakkındadır....

Lülüfer Körükmez

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde aldı. 2017 yılında barış imzacısı olması sebebiyle ihraç edilene kadar, aynı bölümde Araştırma Görevlisi ve...

Işıl Ünal

Işıl Ünal, lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı, yüksek lisans derecesini AİTİA’dan istatistik alanında aldı. Ünal, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’de eğitim...