Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokrasinin Gelişim Sürecinde Kurumların Rolü (Erken Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze)

Atölyenin amacı Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemiyle başlayan ve günümüze değin yerleşmeye çalışan demokrasi kültürünün eksik ve aksak ilerleyişinde kurumların rolünün ayrıca bu kurumların yaşanmakta olan...

EKO-FEMİNİZM ATÖLYESİ: Küresel Kapitalist Sömürü ve Patriyarkal Tahakküme Karşı Ekolojik ve...

Atölyenin amacı Mies, Shiva, Mellor, Bookchin, Plumwood’un yapıtlarına dayalı kuramsal okumalarımız üzerinden genel bir değerlendirme yapmak ve bu süreçte geliştirdiğimiz eleştirel düşünme biçimleri ile bunlara...

Cinsel Şiddet: Kavramlar ve Mücadele Biçimleri

"Cinsel Şiddet: Kavramlar ve Mücadele Biçimleri" isimli atölyemiz 7 Mart 2020 tarihinde saat 13.00-15.30 arasında  BİRARADA Derneği'nde yapılacaktır. Konuklarımız, Cemre Baytok ve Tülin Ural...

İstanbul Gezici Akademi Atölyesi Tanıtım Toplantısı

Bu atölye çalışması, karşıt ve ilişkisel kavramlar üzerinden drama, fotoğraf, kısa film, yazın, senaryo gibi araçların birinin veya birkaçının kullanılarak, tüm katılımcıların etkin olarak katılacağı ve...

Ayşe Durakbaşa “Ekofeminizm Okuma Atölyesi”

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa’nın yürüteceği “Ekofeminizm Okuma Atölyesi”nin tanıtım toplantısı için ilgili herkesi 23 Kasım 2019 Cumartesi saat 14.30’da derneğimize davet ediyoruz. #biraradadernek Adres:...