Çalışmalarımız

Güz Atölyesi-1: “Bilimsel Nesnelliği Toplumun Aynasında Yeniden Seyretmek: Pandemi Üzerine Mülahazalar”

Bilimsel Nesnelliği Toplumun Aynasında Yeniden Seyretmek: Pandemi Üzerine Mülahazalar 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve 6 hafta sürecek bu atölye kapsamında, ilk üç hafta boyunca...

Veriden Analize SPSS ile İstatistik

Atölyenin amacı Bu atölye, nicel araştırma süreçlerinde veriden başlayıp, analizle sonuçlanan yolculukta; istatistiğin ürettiği doğru bilgileri ulaştırma, hangi durum ve koşullarda hangi testin yapılması gerektiği...

Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri

Atölyenin amacı ''Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri'' isimli atölyemizde, Covid-19 pandemisi süresince devletlerin otoriterleşmesi ve yurttaşların yaşadığı hak ihlalleri üzerine katılımcılarla birlikte düşünmek amaçlanmaktadır....

Yaşlı, Yaşlısınız, Yaşlıyız; Pandemide Yaşlanmayı Hatırlamak

Atölyenin amacı ''Yaşlı, Yaşlısınız, Yaşlıyız; Pandemide Yaşlanmayı Hatırlamak'' isimli atölyemizde, Covid-19 Pandemisiyle beraber öncesinde kamusal olarak pek tartışılmayan hatta görmezden gelinen yaşlılık, ne yazık ki yaşçı...

Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat

Atölyenin amacı “Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat'' isimli atölye çalışmasında, Covid-19 Pandemisinin, akıl ve ruh sağlığımıza, ekolojik sisteme ve gıdalarımız üzerine etkilerini, yarattığı etik sorunları, konunun uzmanları ile konuşup...

Kesişimler: Pandemiye Emek-Bakım Ekseninden Bakmak

Atölyenin amacı “Kesişimler: Pandemiye Emek-Bakım Ekseninden Bakmak” isimli atölyemizde pandeminin yaşamımıza olan etkilerine emek ve bakım merkezli kapsayıcı bir perspektiften yaklaşmayı planlıyoruz. Sizleri her hafta...

Arzu, Yabancılaşma ve Özgürlük

Atölyenin Amacı BİRARADA Derneği-FES (Friedrich Ebert Stıftung) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ''Arzu, Yabancılaşma ve Özgürlük'' isimli atölyemizde odaklanacağımız temel soru, özgürleşme ve kendi doğasına yabancılaşma seçenekleri...

Teknolojik Çağ’da Pandemi

Atölyenin Amacı İnsanın ekosistemdeki yerine evrimsel ve kültürel geçmişi üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşımla bakmak ve COVID-19 Pandemisi sürecinde yaşananları bu bakış açısı ile tartışmaya açmaktır. Atölye...

“Füsun Üstel ve Tuna Altınel için Kartpostal Tasarlıyoruz ve Okuma Etkinliği...

“Füsun Üstel ve Tuna Altınel için Kartpostal Tasarlıyoruz ve Okuma Etkinliği Yapıyoruz”

Gezici Akademi’den “Dışarıda/İçeride Çok Araçlı Atölye Çalışması”

Karşıt ve ilişkisel kavramlar üzerinden drama, fotoğraf, film, yazın, senaryo gibi araçların birini veya bir kaçının kullanılarak, tüm katılımcıların etkin olarak katılacağı ve grup...

Bu sayfa özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.