Etkili Öğretmenlik Eğitimi

Öğrenci ile kurulacak etkili iletişim onun gelişmesine yardımcı, olumlu bir katkıdır. Sevildiğini, yargılanmadan, kızmadan kabul edildiğini, karşısındakinin onu dinlediğini hisseden öğrenci, kendini ifade etmeyi...

Hegel’den Günümüze Tarih Felsefesi

Bir yandan kendi nesne alanını biçimlendirmeye çalışırken, diğer yandan geçmişin olaylarını anlatı kalıplarına dökmekten kaçınamayan genç bir bilim tarih. Tüm zamanlar için geçerli olan...

Kendini Yaratan Özne: Kültür İnşasının Kökenleri ve Kaynakları

Kültür kavramı gerek özne üzerine yapılan çalışmalarda gerekse sosyal ve beşerî bilimlerde merkezi bir konum teşkil eder. Yalnız dersimizde kapsamlı bir kültür tanımı yapma...

Kimliğin İcadı: Etnik, Dinsel ve Kültürel Konfigürasyonlar

Atölyemiz, (1) kimliğin icadını gerekli kılan tarihsel ve toplumsal koşuları belirginleştirmek, (2) uluslar çağı ve kimliğin şiddetle olan tarihsel ve zorunlu ilişkisini ortaya koymak, (3)...

Eleştirel Pedagoji Kitapları Analizi

Bu atölyede eleştirel pedagojiyle ilgili temel bazı kitapların analizinden hareketler katılımcılarda bir eleştirel pedagoji nosyonu oluşturulmaya çalışılacak ve Türkiye’nin eğitim sorunlarının çözümünde bu nosyonun...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Hegemonya Kavramı ve Metodoloji

Marksizm içindeki ideoloji ve politika tartışmalarında önemli yer tutan hegemonya kavramı, Antonio Gramsci tarafından geliştirildiği hâliyle Marksizm’in metodolojsine ve pratiğine önemli katkılarda bulunmuştur. Kavramın...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Bilimsel Yöntem Olarak Fenomenolojiye Giriş: ...

Bu atölye, fenomenolojiyi anlamak ve araştırmalarda kullanmak isteyenler için temel bir giriş niteliğindedir. Ders, fenomenoloji düşüncesinde özellikle Brentano, Husserl, Heidegger ve Merleau-Ponty gibi önemli...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Akademik Okur-Yazarlık: Adalet Sorgulamaları

Bu atölye hukuk teorisine ilgi duyanlar ve hukuk pratisyenleri ile birlikte bir düşünme ve sorgulama yolculuğuna davet olarak düşünülmüştür. Farklı bilimsel disiplinlerden gelen katılımcıların...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, kadınların ve erkeklerin taşıdıkları varsayılan özellikleri ve rolleri içeren, tasarlanmış sosyal ve kültürel kalıplardır. Bu kalıpyargılar, insan doğasının değişmez özellikleriymiş gibi...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Akademik Okur-Yazarlık: Akademik Metin Türleri ve...

Akademik metin okumak neden sıkıcı ve zordur? Neden kendimizi “yetersiz” hissetmemize sebep olur bu metinler? Bu engeli nasıl aşarız? Yazmak... Daha da fenası yazmaya başlamak...