Çalışmalarımız

Bülent Şık: “Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler” kitap söyleşisi

12 Aralık 2020 Saat 15:00'de Bülent Şık ile Çevrimiçi Sohbetimize Davetlisiniz. ‘’Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler’’ isimli kitabı, Covid-19 Salgını ve gıda güvenliği konularında sohbet...

Covid 19

Kurucu Üyemiz Lütfiye Bozdağ pandemi süresince üniversitelerin aldığı tedbirleri eleştirel bir gözle yorumluyor. Bir de bu açıdan bakın... https://www.youtube.com/watch?v=4mXhHeqEYlE

Özlem Şendeniz: ”Kim Bu Lazlar? Laz Kimliği ve Sanal Mekanda Lazca” kitap söyleşisi

14 Kasım 2020 Cumartesi Saat:15.00'de üyemiz, sevgili Özlem Şendeniz'in ''Kim Bu Lazlar? Laz Kimliği ve Sanal Mekanda Lazca'' isimli kitabı üzerine sohbet etmek için çevrimiçi olarak toplanıyoruz.

Özgürlük ve Demokrasiyi Felsefeyle Düşünmek

Atölyenin amacı Düzenlenmesi planlanan atölye çalışmasının amacı 8 haftaya yayılacak olan felsefi metin okumaları sonucunda çoğulcu ve demokratik bir toplumsal hayatın Türkiye ve dünya çapında...

Ekosistemdeki Yerimiz; Covid-19 Pandemisi’ni Geçmişte Yaşanan Krizler Üzerinden Değerlendirmek

Atölyenin amacı Bu atölyenin amacı, insanın geçmişten bugüne yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan ekolojik krizlerdeki rolünü tartışmaya açmaktır. Bu atölye sürecinde, insanın ekosistem içindeki...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokrasinin Gelişim Sürecinde Kurumların Rolü (Erken Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze)

Atölyenin amacı Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemiyle başlayan ve günümüze değin yerleşmeye çalışan demokrasi kültürünün eksik ve aksak ilerleyişinde kurumların rolünün ayrıca bu kurumların yaşanmakta olan...

EKO-FEMİNİZM ATÖLYESİ: Küresel Kapitalist Sömürü ve Patriyarkal Tahakküme Karşı Ekolojik ve...

Atölyenin amacı Mies, Shiva, Mellor, Bookchin, Plumwood’un yapıtlarına dayalı kuramsal okumalarımız üzerinden genel bir değerlendirme yapmak ve bu süreçte geliştirdiğimiz eleştirel düşünme biçimleri ile bunlara...

Zeynep Tül Akbal Süalp “Filmler Üzerinden İngilizce Konuşma Atölyesi

İngilizce konuşma pratiği konusunda desteğe ihtiyacı olan herkesi 16 Kasım 2019 Cumartesi saat 17.00’da Prof. Dr Zeynep Tül Akbal Süalp’in yürüteceği ‘Filmler üzerinden İngilizce...

Birarada Akademi Platform Açılışı

Birarada Akademi Platformu, Barış Akademisyenlerinin kendi aralarında ve dünyanın dört bir yanındaki destek meslektaşları arasında ağ oluşturma, iletişim kurma ve işbirliğine dayalı araştırmalar yapabilmelerine aracı olmak amacıyla oluşturuldu. Sizi...

Suya Dair Zihni Sinir Projeler – Kokopelli Şehirde

Atölyenin amacı Şehir hayatında gerçekleştirebileceğiniz ekolojik çözümler üzerine sohbet edeceğiz ve kokopelli tulumbası, yağmur suyu hasadı, sifonda gri su nedir öğreneceğiz. Düzenleyen: Birarada Yeşil Gıda Topluluğu

Bu sayfa özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.