Çalışmalarımız

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Osmanlı Türkçesine Giriş

Atölyemizde Osmanlı Türkçesi alfabesini tanıma ve anlama, yazım dilinin temel işaretlerini kavrama, çeviriyazı alfabesini öğrenme, dilin temel yapısını kavrama ve Türkçe olmayan kelimelerin dilbilgisi...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Eleştirel Pedagoji

Dört oturum sürecek olan bu seminerde, Eleştirel Pedagoji adlı disiplin veya bilim dalına dair bir giriş niteliği taşıyan temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Alanın ortaya...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Toplumsal Hareketlerde Kadın Aktivistler ve Kadın...

Toplumsal Cinsiyet çalışmaları feminist öğretinin metot ve sorunsalları ile kadın özgürleşmesi üzerine düşünür, bunun imkanlarını araştırır, kadın sömürüsüne dayalı ataerkil yapıları ve tarih okumasını...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Çocuklarla Drama ve Scratch Atölyesi

Bu atölyeler yaratıcı drama disipliniyle Scratch programlama dilini bir araya getiren bir öğrenme sürecidir. Bu bağlamda kodlamanın temel prensiplerini dramanın esnek yapısı içerisinde oyun...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Tragedya ve Felsefe

Bu atölye dizisi, tragedyaların neliğini ve Antik dünyadaki işlevini ayrıntılarıyla soruşturmaktan ziyade, asıl olarak tragedyalar aracılığı ile felsefe yapmanın yollarından birkaçını katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır....

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonun Siyasal, Tarihsel, Toplumsal...

Dersin temel amacı Türkiye’de kimlik temelli çatışma, bölünme, ayrışma ve şiddetin tarihsel ve toplumsal kaynaklarının izini sürme amacının ürünüdür. Dersimizin bir başka belirgin amacı...

DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA TASARIMI HAZIRLIK ATÖLYESİ

  1. Hafta: 21 Ocak 2023, Cumartesi, Saat:17:00-19:00 // Ayşe Durakbaşa - Sosyal Bilimlerde Bilimsellik iddiası nasıl temellendirilebilir? - Bu oturumda, "Sosyal bilim araştırmalarında araştırmacının konumu ve...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Akademik Eğitimde Dijitalleşme Atölyesi

Bu atölyede eğitim teknolojileri ve akademik eğitimin dijitalleşmesini toplumbilimsel bir çerçevede ele alacağız. Atölyenin ilk oturumunda Gülden Özcan’ın yaşamı ve çalışmaları etrafında eğitim teknolojilerinin...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Feminist Biyografi

Bu atölye, feminist araştırma tekniklerinden biri olan yaşam öyküsüne odaklanarak kadınların yaşam öykülerinin toplumsal, politik ve kültürel yönlerini inceler. İlk iki hafta boyunca kaynaklarda...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Eğitimde Dışlayıcı/Ayrımcı Söylem ve Pratikler

Bu atölye boyunca, öncelikle eğitimde eşit(siz)lik, ayrışma, dışlanma ve ayrımcılık gibi kavramlar üzerinde durularak, kapitalist toplumun bütününde olduğu gibi eğitimde de işleyen dışlayıcı ve...

Bu sayfa özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.