BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Feminist Biyografi

Bu atölye, feminist araştırma tekniklerinden biri olan yaşam öyküsüne odaklanarak kadınların yaşam öykülerinin toplumsal, politik ve kültürel yönlerini inceler. İlk iki hafta boyunca kaynaklarda...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Eğitimde Dışlayıcı/Ayrımcı Söylem ve Pratikler

Bu atölye boyunca, öncelikle eğitimde eşit(siz)lik, ayrışma, dışlanma ve ayrımcılık gibi kavramlar üzerinde durularak, kapitalist toplumun bütününde olduğu gibi eğitimde de işleyen dışlayıcı ve...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Özgür Yazılım Felsefesi ve Uygulamaları Atölyesi

Özgür yazılım günümüz dünyasının genelgeçer özelliklerine tezat olacak şekilde sahiplenme yerine “hediye kültüründen” beslenen bir unsurdur. Sahiplenme kavramına iki yönden karşı çıktığı söylenebilir: Birinci...