BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Akademik Okur-Yazarlık: Akademik Metin Türleri ve...

Akademik metin okumak neden sıkıcı ve zordur? Neden kendimizi “yetersiz” hissetmemize sebep olur bu metinler? Bu engeli nasıl aşarız? Yazmak... Daha da fenası yazmaya başlamak...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonların Tarihsel, Toplumsal...

Türkiye’de siyasal, sosyal ve kültürel haritası incelendiğinde etnik, dinsel veya kültürel kimlik temelli fragmantasyonların merkezi kurucu ve dönüştürücü etkisi belirgindir. Kimlik sorunlarının merkezde yer...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Osmanlı Türkçesine Giriş

Atölyemizde Osmanlı Türkçesi alfabesini tanıma ve anlama, yazım dilinin temel işaretlerini kavrama, çeviriyazı alfabesini öğrenme, dilin temel yapısını kavrama ve Türkçe olmayan kelimelerin dilbilgisi...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Eleştirel Pedagoji

Dört oturum sürecek olan bu seminerde, Eleştirel Pedagoji adlı disiplin veya bilim dalına dair bir giriş niteliği taşıyan temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Alanın ortaya...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Toplumsal Hareketlerde Kadın Aktivistler ve Kadın...

Toplumsal Cinsiyet çalışmaları feminist öğretinin metot ve sorunsalları ile kadın özgürleşmesi üzerine düşünür, bunun imkanlarını araştırır, kadın sömürüsüne dayalı ataerkil yapıları ve tarih okumasını...