Etkili Öğretmenlik Eğitimi

Öğrenci ile kurulacak etkili iletişim onun gelişmesine yardımcı, olumlu bir katkıdır. Sevildiğini, yargılanmadan, kızmadan kabul edildiğini, karşısındakinin onu dinlediğini hisseden öğrenci, kendini ifade etmeyi...

Hegel’den Günümüze Tarih Felsefesi

Bir yandan kendi nesne alanını biçimlendirmeye çalışırken, diğer yandan geçmişin olaylarını anlatı kalıplarına dökmekten kaçınamayan genç bir bilim tarih. Tüm zamanlar için geçerli olan...

Kendini Yaratan Özne: Kültür İnşasının Kökenleri ve Kaynakları

Kültür kavramı gerek özne üzerine yapılan çalışmalarda gerekse sosyal ve beşerî bilimlerde merkezi bir konum teşkil eder. Yalnız dersimizde kapsamlı bir kültür tanımı yapma...

Kimliğin İcadı: Etnik, Dinsel ve Kültürel Konfigürasyonlar

Atölyemiz, (1) kimliğin icadını gerekli kılan tarihsel ve toplumsal koşuları belirginleştirmek, (2) uluslar çağı ve kimliğin şiddetle olan tarihsel ve zorunlu ilişkisini ortaya koymak, (3)...

Eleştirel Pedagoji Kitapları Analizi

Bu atölyede eleştirel pedagojiyle ilgili temel bazı kitapların analizinden hareketler katılımcılarda bir eleştirel pedagoji nosyonu oluşturulmaya çalışılacak ve Türkiye’nin eğitim sorunlarının çözümünde bu nosyonun...