BİRARADA (Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği), toplum ve doğa yararına eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, yürütülmekte olan etkinlikleri desteklemek, benzer amaçlara sahip kişi ve kurumlarla dayanışmak ve var olan dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançsal, yaşla ve engellilikle ilgili her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddeder. Laik, eşitlikçi, özgürlükçü değerler ve bilimin evrensel ilkeleri doğrultusunda eleştirel bilgi üretimini, bilgiye kolay ve eşit olanaklarla erişimi destekler ve akademik özgürlüklerin her koşulda korunmasını amaçlar.

Ayşe Durakbaşa “Ekofeminizm Okuma Atölyesi”

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa’nın yürüteceği “Ekofeminizm Okuma Atölyesi”nin tanıtım toplantısı için ilgili herkesi 23 Kasım Cumartesi saat 14.30’da derneğimize davet ediyoruz. #biraradadernek Adres: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sokak No:17/3 Alara Apartmanı

Noemi Lêvy-Aksu “İngilizce Akademik Yazı Atölyesi”

İngilizce akademik yazı konusunda desteğe ihtiyacı olan herkesi 9 Kasım Cumartesi saat 17.00’da Yrd. Doç. Dr Noemi Levy-Aksu’nun yürüteceği atölye tanıtımına bekliyoruz. Gelin BirAraDa öğrenelim, birlikte becerilerimizi geliştirelim. #biraradadernek