Türkiye’deki ve dünyadaki akademik kültür, uzun süredir hiyerarşik ve cinsiyet, yaş, etnik köken ve sınıf açısından ayrımcı olmakla eleştirilmektedir. Akademik disiplinlerin izolasyonu, teori ve pratiği birleştirme sorunları, didaktik ve tek yönlü öğretim modelleri endişe verici konulardır. Barış Akademisyenleri olarak bu kaygılarla üniversite dışında bağımsız ve eleşitrel bilgi üretimini hedefleyen bir araştırma merkezi kurmayı hedefledik. Bu merkezde pedagoji, tasarım, iletişim ve akademik bilgi üretimi felsefesini göz önünde bulundurarak daha eşitlikçi ve disiplinler arası akademik modeller üzerine tartışmaları kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda disiplinler arası, bütüncül ve pratik yaklaşımlar kullanarak toplumun farklı kesimlerinin erişebileceği akademik bilgiyi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışmalarımız

Duyurular

[Basın Açıklaması] OHAL Komisyonu’nun Barış Akademisyenleri Hakkındaki Ret Kararları Kabul Edilemez

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun aralarında çok sayıda üyemizin bulunduğu başvurucuların başvurularıyla ilgili red kararları, BİRARADA Derneği olarak aşağıdaki açıklamayı yapmamızı gerekli kılmıştır: Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararnameler'le (KHK) ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin üniversitedeki görevlerine geri dönmek üzere yaptıkları işe iade başvurularıyla ilgili birbiri ardına...

Resmi Duyuru! 2020-2021 Yılları Birleştirilmiş Genel Kurul 1. Toplantısının Sonucu ve...

Sevgili BİRARADA Derneği Üyeleri, Dün (17 Ekim 2021) 2020-2021 Yılları Birleştirilmiş Genel Kurul 1. toplantısı yapıldı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle 2020-2021 Yılları Birleştirilmiş Genel Kurul 2. toplantısı 24 Ekim 2021'de Rasimpaşa Mahallesi, Teyyareci Sami Sok. No: 12/4 Kadıköy/İSTANBUL adresinde  yapılacaktır. Genel Kurul programı aşağıdaki gibidir. Birarada Derneği Yönetim Kurulu GENEL KURUL PROGRAMI:   24.10.2021 ...

Basında Derneğimiz

Akademisyenler “BİRARADA”

Kanun Hükmünde Kararnameler ile üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenler, 2016 yılından itibaren Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Mersin’de Dayanışma Akademilerini kurdular. 2017 yılının Mart ayından...

BirAraDa Derneği’nden Füsun Üstel ve Tuna Altınel’e Destek

Dayanışma Akademileri Koordinasyonunun (DAK) ortak girişimi ile kurduğu BirAraDa Derneği, son etkinliğinde cezaevindeki akademisyenler Füsun Üstel ve Tuna Altınel’e yollamak üzere kartpostal hazırladı. Derneğin üyelerinden Zeynep Tül Akbal, etkinliği...

BİRARADA Derneği: “Başka Bir Akademi İhtiyacı Hep Vardı “

BİRARADA ile kuruluş sürecini, Anayasa Mahkemesinin kararını ve ‘alternatif akademinin’ geleceğini konuştuk. Grup, bir araya gelmelerini “Şiddet, yıkıcı olduğu kadar kurucudur” şeklinde ifade ediyor. Dayanışma...

Bu sayfa özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.