[rev_slider alias=”anasayfa-slider”]

Türkiye’deki ve dünyadaki akademik kültür, uzun süredir hiyerarşik ve cinsiyet, yaş, etnik köken ve sınıf açısından ayrımcı olmakla eleştirilmektedir. Akademik disiplinlerin izolasyonu, teori ve pratiği birleştirme sorunları, didaktik ve tek yönlü öğretim modelleri endişe verici konulardır. Barış Akademisyenleri olarak bu kaygılarla üniversite dışında bağımsız ve eleşitrel bilgi üretimini hedefleyen bir araştırma merkezi kurmayı hedefledik. Bu merkezde pedagoji, tasarım, iletişim ve akademik bilgi üretimi felsefesini göz önünde bulundurarak daha eşitlikçi ve disiplinler arası akademik modeller üzerine tartışmaları kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda disiplinler arası, bütüncül ve pratik yaklaşımlar kullanarak toplumun farklı kesimlerinin erişebileceği akademik bilgiyi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışmalarımız

Duyurular

BİRARADA Derneği Olağan Genel Kurulu Duyurusu

BİRARADA Derneği’nin Sayın Üyeleri, Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Ekim 2023 Pazar günü Saat: 11.00-18.00 saatleri arasında, Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokak No:12/4 Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan dernek merkezimizde yapılacaktır. Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantı, 12 Kasım 2023 Pazar günü Saat: 11.00-18.00 saatleri arasında aynı adreste gerçekleştirilecektir. 2. toplantı...

Yeni bir 11 Ocak’ta bir kez daha: Akademik özerklik ve ifade...

BASINA ve KAMUOYUNA Yeni bir 11 Ocak’ta bir kez daha: Akademik özerklik ve ifade özgürlüğü için! 11 Ocak 2016’da biz 1128 akademisyen, sistematik hak ihlallerini eleştiren “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladık. Barış istedik, adalet talep ettik, hakikati öğrenme hakkını savunduk. Bildirinin kamu ile paylaşılmasının hemen ardından gelen tepkilere ve...

Basında Derneğimiz

Akademisyenler “BİRARADA”

Kanun Hükmünde Kararnameler ile üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenler, 2016 yılından itibaren Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Mersin’de Dayanışma Akademilerini kurdular. 2017 yılının Mart ayından...

BirAraDa Derneği’nden Füsun Üstel ve Tuna Altınel’e Destek

Dayanışma Akademileri Koordinasyonunun (DAK) ortak girişimi ile kurduğu BirAraDa Derneği, son etkinliğinde cezaevindeki akademisyenler Füsun Üstel ve Tuna Altınel’e yollamak üzere kartpostal hazırladı. Derneğin üyelerinden Zeynep Tül Akbal, etkinliği...

BİRARADA Derneği: “Başka Bir Akademi İhtiyacı Hep Vardı “

BİRARADA ile kuruluş sürecini, Anayasa Mahkemesinin kararını ve ‘alternatif akademinin’ geleceğini konuştuk. Grup, bir araya gelmelerini “Şiddet, yıkıcı olduğu kadar kurucudur” şeklinde ifade ediyor. Dayanışma...